Oolong Courtyard

Ô Long Viện

- Đạo diễn: Yen-ping Chu

- Tác giả kịch bản: Yen-Ping Chu

- Ngày phát hành: 17/08/2018

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.0/10

Phân vai

Shao-Wen Hao    ...  
Ng Man-Tat    ...