Operation Chromite

Trận Đánh Incheon

- Đạo diễn: John H. Lee

- Tác giả kịch bản: Man-Hee Lee (screenplay), John H. Lee, Sean Dulake (english dialogue)

- Ngày phát hành: 12/08/2016

- Thể loại: Chiến tranh, Lịch sử, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Operation Chromite là một bộ phim chiến tranh do Hàn Quốc sản xuất xoay quanh câu chuyện về trận đánh lịch sử Incheon năm 1950 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong phim đại úy Jang Hak Soo và Douglas MacArthur cùng với tám người lính của Hàn Quốc bắt buộc phải thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm để có thế cứu lấy những người đồng đội của mình. Liệu cuối cùng họ có hoàng thành được nhiệm vụ của mình không?

...

Phân vai

Jung-Jae Lee    ...  Jang Hak-soo
http://www.asd.com.vn Liam Neeson    ...  General of the U.S. Army Douglas MacArthur
http://www.asd.com.vn Beom-su Lee    ...  Lim
Matthew D Arcy    ...  Soldier-Typist