Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal

Chiến Dịch Varsity Blues: Vụ Bê Bối Tuyển Sinh Đại Học

- Đạo diễn: Chris Smith

- Tác giả kịch bản: Jon Kamen

- Ngày phát hành: 17/03/2021

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.1/10

Phân vai

http://www.asd.com.vn Matthew Modine    ...  Rick Singer