Paddleton

Thân Hữu

- Đạo diễn: Alex Lehmann

- Tác giả kịch bản: Mark Duplass,Alexandre Lehmann

- Ngày phát hành: 01/02/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Tóm tắt:

Một tình bạn không tưởng giữa hai người háng xóm nghịch nhau khi một trong hai người họ bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối... ...

Phân vai

Mark Duplass    ...  Michael
http://www.asd.com.vn Ray Romano    ...  Andy
Kadeem Hardison    ...  David
http://www.asd.com.vn Dendrie Taylor    ...  Nancy
http://www.asd.com.vn Matt Bush    ...  Stewart