Paddleton

Thân Hữu

- Đạo diễn: Alex Lehmann

- Tác giả kịch bản: Mark Duplass,Alexandre Lehmann

- Ngày phát hành: 01/02/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Tóm tắt:

Một tình bạn không tưởng giữa hai người háng xóm nghịch nhau khi một trong hai người họ bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối... ...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Matt Bush    ...  Stewart
http://www.asd.com.vn Dendrie Taylor    ...  Nancy
Kadeem Hardison    ...  David
http://www.asd.com.vn Ray Romano    ...  Andy
Mark Duplass    ...  Michael