Paper Lives

Sinh Mệnh Mong Manh

- Đạo diễn: Can Ulkay

- Tác giả kịch bản: Ercan Mehmet Erdem

- Ngày phát hành: 12/03/2021

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.2/10

Tóm tắt:

Trên đường phố Istanbul, người nhặt ve chai ốm yếu Mehmet che chở cho một cậu bé và sớm phải đối diện với tuổi thơ đau thương của chính mình...

Phân vai

Çağatay Ulusoy    ...  Mehmet
Emir Ali Dogrul    ...  Ali
Ersin Arıcı    ...  
Turgay Tanülkü    ...  Tahsin
Selen Öztürk    ...