Paris By Night 114

Thúy Nga Paris By Night 114

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 15/06/2015

- Thể loại: Ca Nhạc

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Phân vai