Paul, Apostle of Christ

Thánh Paul, Tông Đồ Của Đấng Christ

- Đạo diễn: Andrew Hyatt

- Tác giả kịch bản: Andrew Hyatt,Terence Berden

- Ngày phát hành: 23/03/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

Nội dung của phim Paul, Apostle of Christ: phim tái hiện lại giai đoạn cuối đời của Phao-lô, vị Tông đồ của Chúa, chủ yếu tập trung vào tính cách của một nhân vật đã được ơn hoán cải, qua lời đối thoại giữa Thánh Phao-lô và Thánh Lu-ca. Một thông điệp cao quý về lòng nhân từ, sự tha thứ và niềm tin của những người đã chịu bách hại bởi Nero, khi thấy đồng bào mình bị tàn sát, bị thiêu sống, bị ném cho dã thú phanh thây để tiêu khiển. Đồng thời cũng nói lên tâm trạng yếu đuối, hoài nghi của loài người ngay cả như Thánh Lu-ca lúc đó....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Noah Huntley    ...  Publius
http://www.asd.com.vn Jim Caviezel    ...  Luke
http://www.asd.com.vn James Faulkner    ...  Paul
http://www.asd.com.vn Olivier Martinez    ...  Mauritius
http://www.asd.com.vn Joanne Whalley    ...  Priscilla
John Lynch    ...  Aquila
Antonia Campbell-Hughes    ...  Irenica