Quang Lê - Album Xóm Đêm

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 25/09/2009

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

1. Cay Đắng Bờ Môi

2. Huế Thương

3. Mưa Bong Bóng

4. Hương Xưa

5. Mưa Rừng

6. Phượng Buồn

7. Ngàn Thu Áo Tím

8. Xóm Đêm

9.Santa Lucia

 

10. Tám Nẻo Đường Thành

...

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng