Quang Lê - Không Phải Tại Chúng Mình

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 25/02/2012

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

      1.Về Đâu Mái Tóc Người Thương

2.Liên Khúc Trộm Nhìn Nhau & Ai Khổ Vì Ai

3.Hạ Buồn

4.Không Phải Tại Chúng Mình

5.Không Giờ Rồi

6.Về Quê Ngoại

7.Phải Lòng

8.Chiều Nước Lũ

9.Hai Lối Mộng

10.Thói Đời

...

Phân vai