Red Scorpion

Bọ Cạp Đỏ

- Đạo diễn: Joseph Zito

- Tác giả kịch bản: Robert Abramoff (story by), Jack Abramoff (story by)

- Ngày phát hành: 24/12/1988

- Thể loại: Chiến tranh, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Một lực lượng Đặc nhiệm Liên Xô Liên Xô được giao nhiệm vụ thâm nhập vào một đội quân nổi dậy ở châu Phi và ám sát lãnh đạo của họ, nhưng những cỗ máy chiến tranh đã bắt đầu suy nghĩ cho chính mình...

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Brion James    ...  Krasnov
http://www.asd.com.vn M. Emmet Walsh    ...  Dewey Ferguson
http://www.asd.com.vn Dolph Lundgren    ...  Lt. Nikolai Rachenko
Al White    ...  Kallunda Kintash