Rendez-Vous

Cuộc Hẹn

- Đạo diễn: Antoinette Beumer

- Tác giả kịch bản: Marjolein Beumer,Dorien Goertzen

- Ngày phát hành: 04/06/2015

- Thể loại: Lãng mạn, Hồi hộp, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Simone được thừa kế một trang trại cũ ở Pháp và cô muốn sửa lại để sinh sống cùng Eric chồng cô và hai đứa con của họ...

Phân vai

Peter Paul Muller    ...  Peter
Mark van Eeuwen    ...  Eric
Loes Haverkort    ...  Simone