Phim bộ

Royal Highness (40/40)

Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia (40/40)

- Đạo diễn: Từ Tiến Lương

- Tác giả kịch bản: Từ Tiến Lương

- Ngày phát hành: 01/11/2018

- Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.5/10

Tóm tắt:

Vào những năm Hoằng Trị (niên hiệu của vua Hiếu Tông thời Minh), tú tài Dương Lăng trong ngày cưới của mình đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy ngày sau, Dương Lăng khỏi bệnh, nhìn thấy gia cảnh nghèo khó, đối với người vợ mới Hàn Ấu Nương, Dương Lăng đột nhiên thấy xấu hổ, bèn quyết định bán hết đất vườn, lên kinh đi thi. 
Đến dịch quán Kê Minh, Dương Lăng dùng trí thông minh giúp Mã Ngang giải oan giết người, Dương Lăng vì thế được Huyện lệnh khen ngợi, trở thành sư gia huyện Kê Minh. Muội muội Mã Ngang là Mã Liên Nhi cũng vì thế mà động lòng thiếu nữ.
...

Phân vai

Charlie Hunnam    ...  Dương Lăng
Tưởng Kình Phu    ...  
Viên Băng Nghiên    ...  Hàn Ấu Nương