Running Wild

Trở Về Với Tự Nhiên

- Đạo diễn: Alex Ranarivelo

- Tác giả kịch bản: Christina Moore, Brian Rudnick

- Ngày phát hành: 10/02/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Phim Trở Về Với Tự Nhiên kể về Stella Davis, một góa phụ đang lưu trang trại của mình bằng cách làm việc với các tù nhân để phục hồi một đàn ngựa hoang lang thang trên tài sản của cô....

Phân vai

Jason Lewis    ...  Brannon Bratt
Christina Moore    ...  Jennifer Hutchins
http://www.asd.com.vn Sharon Stone    ...  Meredith Parish
http://www.asd.com.vn Tommy Flanagan    ...  Jon Kilpatrick