Metallica With Michael Kamen Conducting The San Francisco Symphony Orchestra - S&M

Metallica With Michael Kamen Conducting The San Francisco Symphony Orchestra - S&M

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1999

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.1/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 CD11. The Ecstasy Of Gold.flac  ...  (p)
2 CD12. The Call Of The Ktulu.flac  ...  (p)
3 CD13. Master Of Puppets.flac  ...  (p)
4 CD14. Of Wolf And Man.flac  ...  (p)
5 CD15. The Thing That Should Not Be.flac  ...  (p)
6 CD16. Fuel.flac  ...  (p)
7 CD17. The Memory Remains.flac  ...  (p)
8 CD18. No Leaf Clover.flac  ...  (p)
9 CD19. Hero Of The Day.flac  ...  (p)
10 CD110. Devil's Dance.flac  ...  (p)
11 CD111. Bleeding Me.flac  ...  (p)
12 CD21. Nothing Else Matters.flac  ...  (p)
13 CD22. Until It Sleeps.flac  ...  (p)
14 CD23. For Whom the Bell Tolls.flac  ...  (p)
15 CD24. Human.flac  ...  (p)
16 CD25. Wherever I May Roam.flac  ...  (p)
17 CD26. Outlaw Torn.flac  ...  (p)
18 CD27. Sad But True.flac  ...  (p)
19 CD28. One.flac  ...  (p)
20 CD29. Enter Sandman.flac  ...  (p)
21 CD210. Battery.flac  ...  (p)