Save Me

Giữ Lấy Cô Ấy

- Đạo diễn: Alan Roberts

- Tác giả kịch bản: Neil Ronco

- Ngày phát hành: 01/01/1994

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.6/10

Tóm tắt:

An accountant (Hamlin) beleaguered by personal and professional problems gets involved with a femme fatale (Anthony) and her mysterious psychiatrist (Ironside)....

Phân vai

Harry Hamlin    ...  Jim Stevens
Lysette Anthony    ...  Ellie
http://www.asd.com.vn Michael Ironside    ...  Oliver
Steve Railsback    ...  Robbins
Olivia Hussey    ...  Gail
http://www.asd.com.vn Bill Nunn    ...  Detective Vincent