Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold

Scooby-Doo Và Batman: Biệt Đội Giải Cứu

- Đạo diễn: Jake Castorena

- Tác giả kịch bản: James Tucker (story by), Paul Giacoppo (teleplay by)

- Ngày phát hành: 09/01/2018

- Thể loại: Hài hước, Hoạt hình, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

Batman lập nhóm với nhóm Scooby Doo khi các nhân vật phản diện từ cả hai thế giới của họ đoàn kết để tàn phá thành phố....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Tom Kenny    ...  Penguin - Plastic Man (voice)
http://www.asd.com.vn Jeffrey Combs    ...  The Question (voice)
http://www.asd.com.vn Tara Strong    ...  Harley Quinn - Poison Ivy (voice)
http://www.asd.com.vn Frank Welker    ...  Scooby-Doo - Fred Jones (voice)
http://www.asd.com.vn Matthew Lillard    ...  Shaggy Rogers (voice)
http://www.asd.com.vn Diedrich Bader    ...  Batman (voice)
http://www.asd.com.vn Grey DeLisle    ...  Daphne Blake - Black Canary (voice)
Kate Micucci    ...  Velma Dinkley (voice)
http://www.asd.com.vn Jeff Bennett    ...  Joker (voice)