Secretary

Nữ Thư Ký

- Đạo diễn: Steven Shainberg

- Tác giả kịch bản: Erin Cressida Wilson

- Ngày phát hành: 11/01/2002

- Thể loại: Lãng mạn, Hài hước, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Phân vai

http://www.asd.com.vn Patrick Bauchau    ...  Dr. Twardon
http://www.asd.com.vn Stephen McHattie    ...  Burt Holloway
Lesley Ann Warren    ...  Joan Holloway
http://www.asd.com.vn Jeremy Davies    ...  Peter
http://www.asd.com.vn James Spader    ...  E. Edward Grey
http://www.asd.com.vn Maggie Gyllenhaal    ...  Lee Holloway
http://www.asd.com.vn Jessica Tuck    ...  Tricia OConnor