Phim bộ

Shadow Season 1 (08/08)

Bóng Đêm Phần 1 (08/08)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 07/03/2019

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.6/10

Tóm tắt:

Updating......

Phân vai

Pallance Dladla    ...  Shadow
Khathu Ramabulana    ...  Max