Shane

Shane

- Đạo diễn: George Stevens

- Tác giả kịch bản: George Stevens

- Ngày phát hành: 24/12/1953

- Thể loại: Cao bồi Viễn Tây

- Nhà sản xuất: Paramount Pictures

- Đánh giá
7.7/10

Tóm tắt:

A weary gunfighter attempts to settle down with a homestead family, but a smoldering settler/rancher conflict forces him to act.

...

Phân vai

Van Heflin    ...  Joe Starrett
Jean Arthur    ...  Marian Starrett
Alan Ladd    ...  Shane
Brandon De Wilde    ...  Joey Starrett