Sisters in Arms

Biệt Đội Nữ Quân

- Đạo diễn: Caroline Fourest

- Tác giả kịch bản: Caroline Fourest

- Ngày phát hành: 09/10/2019

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Chiến tranh

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Ở một đất nước bị chiến tranh tàn phá tại Trung Đông, các chị em phụ nữ bị bắt cóc và làm nô lệ tình dục. Một lữ đoàn đã được thành lập và nổi dậy chống lại sự đàn áp....

Phân vai

Dilan Gwyn    ...  
Amira Casar    ...  
Pascal Greggory    ...