Slumber

Giấc Mộng Kinh Hoàng

- Đạo diễn: Jonathan Hopkins

- Tác giả kịch bản: Richard Hobley, Jonathan Hopkins

- Ngày phát hành: 01/12/2017

- Thể loại: Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.7/10

Tóm tắt:

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Maggie Q    ...  Alice Arnolds
http://www.asd.com.vn Will Kemp    ...  Tom Arnolds
Sam Troughton    ...  Charlie Morgan