Sobibor

Vượt Ngục Trại Tử Thần

- Đạo diễn: Konstantin Khabenskiy

- Tác giả kịch bản: Anna Chernakova, Michael Edelstein

- Ngày phát hành: 03/05/2018

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.3/10

Tóm tắt:

Phim Sobibor (Vượt Ngục Trại Tử Thần) 2018: Vào năm 1943 trong trại tập trung "Sobibor" của bọn Đức quốc xã, nơi chứa hàng trăm tù nhân, trong đó có nhân vật chính của bộ phim là trung úy của quân đội xô viết Aleksandr Pechersky. Cùng với các tù nhân khác, trong mấy tuần anh đã vạch ra kế hoạch vượt ngục sau khi tiến hành cuộc nổi dậy thành công duy nhất trong lịch sử của các trại tập trung Đức Quốc xã, kết quả là hơn 300 người đã được cứu thoát....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Philippe Reinhardt    ...  Siegfried Greitschus
http://www.asd.com.vn Christopher Lambert    ...  Karl Frenzel
http://www.asd.com.vn Konstantin Khabenskiy    ...  Alexander Pechersky
Michalina Olszanska    ...  Hanna