Sonic the Hedgehog

Nhím Sóc

- Đạo diễn: Jeff Fowler

- Tác giả kịch bản: Oren Uziel, Josh Miller, Patrick Casey

- Ngày phát hành: 12/02/2020

- Thể loại: Hài hước, Gia đình, Khoa học giả tưởng, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.3/10

Tóm tắt:

Chuyến phiêu lưu tới San Francisco của cảnh sát trưởng Tom Wachowski để hỗ trợ chú nhím xanh hình người Sonic chống lại bác sĩ Robotnik...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jim Carrey    ...  Dr. Ivo Robotnik - Eggman
http://www.asd.com.vn James Marsden    ...  Tom Wachowski
Ben Schwartz    ...  Sonic the Hedgehog (voice)
Tika Sumpter    ...  Maddie Wachowski
http://www.asd.com.vn Neal McDonough    ...  Major Bennington