Spinning Man

Xáo Trộn

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản: Matthew Aldrich

- Ngày phát hành: 06/04/2018

- Thể loại: Hồi hộp, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.6/10

Tóm tắt:

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của giáo sư Evan Birch dần bị xáo trộn lên khi bị tình nghi vào một vụ án mạng. Vợ ông, bà Ellen Birch cũng bắt đầu nghi ngờ về bằng chứng vô can của ông, không ai tin ai, mọi việc cứ rối tung cả lên cho đến khi......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jamie Kennedy    ...  Ross
http://www.asd.com.vn Clark Gregg    ...  Paul
http://www.asd.com.vn Odeya Rush    ...  Joyce
http://www.asd.com.vn Minnie Driver    ...  Ellen Birch
http://www.asd.com.vn Pierce Brosnan    ...  Malloy
http://www.asd.com.vn Guy Pearce    ...  Evan Birch
Alexandra Shipp    ...  Anna
http://www.asd.com.vn Freya Tingley    ...  Mary