Stuck In Love

Hương Vị Tình Yêu

- Đạo diễn: Josh Boone

- Tác giả kịch bản: Josh Boone

- Ngày phát hành: 02/05/2013

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Một câu chuyện về gia đình, tình yêu (được và mất), và làm thế nào kết thúc có thể làm cho sự khởi đầu mới. Không có viết lại trong cuộc sống, chỉ có cơ hội thứ hai ...

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Lily Collins    ...  Samantha Borgens
http://www.asd.com.vn Jennifer Connelly    ...  Erica
http://www.asd.com.vn Greg Kinnear    ...  William Borgens
http://www.asd.com.vn Kristen Bell    ...  Tricia