Styx

Suối Vàng

- Đạo diễn: Wolfgang Fischer

- Tác giả kịch bản: Ika Künzel, Wolfgang Fischer

- Ngày phát hành: 22/11/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Styx (Suối Vàng) mô tả sự biến đổi nội tâm và sự giằng xé lương tâm của một người phụ nữ mạnh mẽ trong một chuyến đi biển, khi cô gặp phải một con tàu nhỏ chứa đầy người tỵ nạn....

Phân vai

Susanne Wolff    ...  Rike
http://www.asd.com.vn Alexander Beyer    ...  Paul