SuperFly

Vét Cú Chót

- Đạo diễn: Director X.

- Tác giả kịch bản: Alex Tse (screenplay by)

- Ngày phát hành: 13/06/2018

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Phim Vét Cú Chót Priest, một trùm buôn lậu cocaine, thấy có cơ hội rời khỏi trò chơi trước khi bị giết. Tuy nhiên, hắn phải hoàn thành "một công việc cuối cùng" là vét cú chót trước khi trước khi thoát khỏi một băng nhóm đối địch, một người cung cấp hàng phản bội, cảnh sát tham nhũng, và một trùm ma túy Mexico....

Phân vai

Jason Mitchell    ...  Eddie
Jennifer Morrison    ...  Detective Mason
http://www.asd.com.vn Esai Morales    ...  Adalberto Gonzalez
Trevor Jackson    ...  Youngblood Priest