Tell It to the Bees

Môi Hôn Ngọt Ngào

- Đạo diễn: Annabel Jankel

- Tác giả kịch bản: Henrietta Ashworth (screenplay adaptation), Jessica Ashworth (screenplay adaptation)

- Ngày phát hành: 03/05/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.2/10

Tóm tắt:

Vào những năm 1950, thị trấn nhỏ ở Anh, một bác sĩ phát triển mối quan hệ với mẹ của bệnh nhân trẻ tuổi. ...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Anna Paquin    ...  Jean Markham
Holliday Grainger    ...  Lydia Weekes
Kate Dickie    ...  Pam Stock
http://www.asd.com.vn Billy Boyd    ...  Older Charlie (voice)