Terminal

Địa Giới

- Đạo diễn: Vaughn Stein

- Tác giả kịch bản: Vaughn Stein

- Ngày phát hành: 11/05/2018

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.5/10

Tóm tắt:

Một sát thủ hàng loạt khêu gợi và nguy hiểm với khả năng cải trang, lừa lọc và thả thính siêu cấp....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Nick Moran    ...  Illing
http://www.asd.com.vn Max Irons    ...  Alfred
http://www.asd.com.vn Mike Myers    ...  Clinton - Mr. Franklyn
http://www.asd.com.vn Simon Pegg    ...  Bill
http://www.asd.com.vn Dexter Fletcher    ...  Vince
Margot Robbie    ...  Annie - Bonnie