Phim bộ

The A List Season 1 (13/13)

Danh Sách A Phần 1 (13/13)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Dan Berlinka, Nina Metivier

- Ngày phát hành: 14/11/2004

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Kinh dị, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Updating......

Phân vai

Ellie Duckles    ...  Amber
Lisa Ambalavanar    ...  Mia