Phim bộ

The Advisors Alliance (42/42)

Quân Sư Liên Minh (42/42)

- Đạo diễn: Zhang Yong Xin

- Tác giả kịch bản: Chang Jiang

- Ngày phát hành: 22/06/2017

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh cuộc đời Tư Mã Ý, một chính trị, một quân sư nổi lẫy lừng thời Tam Quốc. Sau khi con trai Tào Tháo là Tào Phi lật đổ nhà Hán, lập nên nước Nguỵ, thì lãnh thổ Trung Nguyên từ đó đã dần dần hình thành nên thế chân vạc. Tuy nhiên, với tài năng mưu lược hơn người, và có Trương Xuân Hoa túc trí thao lược ở bên, Tư Mã Ý đã đặt những nền móng đầu tiên trong việc lật đổ nhà Thục của họ Tào, lập ra nhà Tây Tấn, tiêu diệt nhà Ngô và thống nhất lãnh thổ đã bị phân cắt sâu sắc của Trung Nguyên thành một mối.......

Phân vai

Lưu Đào    ...  Zhang Chunhua
Lý Thần    ...  Tào Phi
http://www.asd.com.vn Trương Quân Ninh    ...  Bách Dục Liên
Xiubo Wu    ...  Sima Yi