The Black Godfather

Bố Già Da Đen

- Đạo diễn: Reginald Hudlin

- Tác giả kịch bản: Reginald Hudlin

- Ngày phát hành: 07/06/2019

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.4/10

Tóm tắt:

Theo chân cuộc sống của Clarence Avant, người cố vấn tối thượng và là người làm mưa trong hậu trường nền âm nhạc, phim ảnh, TV và chính trị mà không bị kiểm duyệt....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Jim Brown    ...  himself
http://www.asd.com.vn Snoop Dogg    ...  himself
Clarence Avant    ...  Himself