The Bourne Legacy

Siêu Điệp Viên 4: Di Sản Của Bourne

- Đạo diễn: Tony Gilroy

- Tác giả kịch bản: Tony Gilroy

- Ngày phát hành: 10/08/2012

- Thể loại: Hồi hộp, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

Khi tổ chức đang thử nghiệm một chương trình đặc biệt dành cho các điệp viên thì Aaron trở thành một thử nghiệm đáng giá. Và cũng từ đây, anh đã bước vào một cuộc chiến không thể quay đầu lại.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Donna Murphy    ...  Dita Mandy
http://www.asd.com.vn Scott Glenn    ...  Ezra Kramer
http://www.asd.com.vn Edward Norton    ...  Byer
http://www.asd.com.vn Rachel Weisz    ...  Dr. Marta Shearing
http://www.asd.com.vn Jeremy Renner    ...  Aaron Cross
http://www.asd.com.vn Joan Allen    ...  Pamela Landy
http://www.asd.com.vn Albert Finney    ...  Dr. Albert Hirsch
http://www.asd.com.vn Michael Papajohn    ...  Larry Hooper