The Counterfeiters

Những Kẻ Làm Bạc Giả

- Đạo diễn: Stefan Ruzowitzky

- Tác giả kịch bản: Adolf Burger, Stefan Ruzowitzky

- Ngày phát hành: 22/03/2007

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.6/10

Tóm tắt:

Nội dung phim xoay quanh hai kẻ thù không đội trời chung. Một người với đôi tay tài hoa được điều khiển bởi bộ não hơn người, đáng tiếc thế thời không nâng bước chàng lên bục vinh quang nghệ thuật mà vùi dập trong kiếp trùm làm giả, làm nhái

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Devid Striesow    ...  Sturmbannführer Friedrich Herzog
http://www.asd.com.vn August Diehl    ...  Adolf Burger
http://www.asd.com.vn Karl Markovics    ...  Salomon \\\\\\\'Sally\\\\\\\' Sorowitsch
Martin Brambach    ...  Hauptscharführer Holst