The Dark Valley

Thung Lũng Đen Tối

- Đạo diễn: Andreas Prochaska

- Tác giả kịch bản: Martin Ambrosch , Andreas Prochaska , Thomas Willmann

- Ngày phát hành: 13/02/2014

- Thể loại: Cao bồi Viễn Tây

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Phân vai

Paula Beer    ...  Luzi
Tobias Moretti    ...  Hans Brenner
http://www.asd.com.vn Sam Riley    ...  Greider
Thomas Schubert    ...  Lukas