The Decline

Ngày Suy Tàn

- Đạo diễn: Patrice Laliberté

- Tác giả kịch bản: Patrice Laliberté,Charles Dionne,Nicolas Krief

- Ngày phát hành: 27/02/2020

- Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm, Hồi hộp

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.3/10

Tóm tắt:

Tai nạn tại một trại huấn luyện hẻo lánh khiến nhóm người sống sót bị chia rẽ một cách tồi tệ và bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc để giữ lấy mạng sống của mình....

Phân vai

Réal Bossé    ...  Alain
http://www.asd.com.vn Marc-André Grondin    ...  François
Guillaume Laurin    ...  Antoine
Marie-Evelyne Lessard    ...  Rachel
Marc Beaupré    ...  David
Marilyn Castonguay    ...  Anna