The Duel

Cuộc Chiến Tay Đôi

- Đạo diễn: Kieran Darcy-Smith

- Tác giả kịch bản: Matt Cook

- Ngày phát hành: 24/06/2016

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Cuộc Chiến Tay Đôi - The Duel phim thuộc thể loại hành động do Mỹ sản xuất xoay quanh câu chuyện nói về Texas một tay súng đang điều tra cái chết bí ẩn ở thị trấn Helena, chính tại nơi đó có một người đàn ông và được mọi người dân tin tưởng và xem như là một vị thánh được tôn sùng, người đàn ông này dùng một thứ ma thuật gì đó để thôi miên người dân tin tưởng và làm theo những gì hắn ta chỉ dẩn và nhiều cái chết cũng do ông ta gây ra, trong phim Cuộc Chiến Tay Đôi - The Duel chúng ta biết được mặt dù có nhiều người chứng kiến hắn ta là hung thủ nhưng không ai đứng ra chỉ chứng tội hắn....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Woody Harrelson    ...  Abraham Brant
http://www.asd.com.vn Liam Hemsworth    ...  David Kingston
Alice Braga    ...  Marisol
Emory Cohen    ...  Isaac
http://www.asd.com.vn José Zúñiga    ...  General Calderon
http://www.asd.com.vn William Sadler    ...  Governor Ross