The F**k-It List

Bản Danh Sách Bất Cần Đời

- Đạo diễn: Michael Duggan

- Tác giả kịch bản: Michael Duggan,Dan McDermott

- Ngày phát hành: 01/07/2020

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.4/10

Tóm tắt:

Sau khi cuộc sống bung bét vì vụ chơi khăm, cậu học sinh cuối cấp chăm chỉ bèn chia sẻ danh sách những điều cậu ước mình đã làm khác đi - và có lẽ, cậu vẫn còn cơ hội....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Natalie Zea    ...  Kristen
Madison Iseman    ...  Kayla
Callan Mulvey    ...  Dee
Camryn Manheim    ...  Principal Baird
Aqueela Zoll    ...  Natalie Legere