Phim bộ

The Glory of Tang Dynasty 2 (05/30)

Đại Đường Vinh Diệu 2 (05/30)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 29/01/2017

- Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Tóm tắt:

Đại Đường Vinh Diệu 2 - The Glory Of Tang Dynasty 2 (2017) Tiếp nối Phần 1 của Đại Đường Vinh Diệu, ở phần 2 này Trầm Trân Châu sinh ra con trai cả là Đường Đức Tông – Lý Thích. Khi Lý Thích lên ngôi, Trầm Trâu Châu đã được sắc phong và tôn vinh vì những cống hiến đã dành cho đất nước....

Phân vai

Cảnh Điềm    ...  
http://www.asd.com.vn Thư Sướng    ...  
Mao Tử Tuấn    ...