The Hate U Give

Tìm Lại Công Lý

- Đạo diễn: George Tillman Jr.

- Tác giả kịch bản: Audrey Wells (screenplay by), Angie Thomas (based upon the novel by)

- Ngày phát hành: 19/10/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hình sự

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.3/10

Tóm tắt:

The Hate U Give (Tìm Lại Công Lý): Starr (Amandla Stenberg) chứng kiến cái chết của người bạn thân từ thời thơ ấu - Khalil dưới bàn tay của một sĩ quan cảnh sát. Bây giờ, phải đối mặt với áp lực từ tất cả các bên của cộng đồng, Starr phải tìm thấy tiếng nói của mình và đứng lên cho những gì đúng....

Phân vai

Amandla Stenberg    ...  Starr Carter
http://www.asd.com.vn Regina Hall    ...  Lisa Carter
Russell Hornsby    ...  Maverick Carter
K.J. Apa    ...  Chris Bryant
Common    ...  Uncle Carlos
http://www.asd.com.vn Anthony Mackie    ...  King