The Head Hunter

Thợ Săn Đầu Người

- Đạo diễn: Jordan Downey

- Tác giả kịch bản: Kevin Stewart,Jordan Downey

- Ngày phát hành: 05/04/2019

- Thể loại: Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.1/10

Tóm tắt:

Một chiến binh chuyên sưu tập đầu người nhưng chỉ thiếu cái đầu của con quái vật đã giết chết con anh ta......

Phân vai

Cora Kaufman    ...  Daughter
Christopher Rygh    ...  Father