The King’s Speech

Bài diễn thuyết của vua George VI

- Đạo diễn: Tom Hooper

- Tác giả kịch bản: David Seidler

- Ngày phát hành: 24/12/2010

- Thể loại: Lịch sử, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.4/10

Tóm tắt:

The King's Speech là một bộ phim về lịch sử kể về vua George VI của nước Anh - cha của Nữ hoàng Elizabeth II, đã lên ngôi một cách bất đắc dĩ sau khi anh trai của mình - vua Edward VIII thoái vị. Vua George VI đã nỗ lực để chữa căn bệnh nói lắp khi đất nước cần một lãnh tụ trong chiến tranh thế giới thứ II.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Colin Firth    ...  King George VI
http://www.asd.com.vn Timothy Spall    ...  Winston Churchill
http://www.asd.com.vn Michael Gambon    ...  King George V
http://www.asd.com.vn Derek Jacobi    ...  Archbishop Cosmo Lang
http://www.asd.com.vn Guy Pearce    ...  King Edward VIII
http://www.asd.com.vn Helena Bonham Carter    ...  Queen Elizabeth
http://www.asd.com.vn Geoffrey Rush    ...  Lionel Logue