The LEGO Batman Movie 4K

Câu Chuyện Lego Batman 4K

- Đạo diễn: Chris McKay

- Tác giả kịch bản: Seth Grahame-Smith (screenplay), Chris McKenna (screenplay)

- Ngày phát hành: 08/02/2017

- Thể loại: Hành động, Hoạt hình, Gia đình, Hài hước, Phim 4K

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.2/10

Tóm tắt:

Phần Spin-off của 'The Lego Movie' dành riêng cho nhân vật Batman.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Mariah Carey    ...  Mayor McCaskill (voice)
http://www.asd.com.vn Billy Dee Williams    ...  Two-Face - Harvey Dent (voice)
http://www.asd.com.vn Zach Galifianakis    ...  The Joker (voice)
http://www.asd.com.vn Will Arnett    ...  Batman - Bruce Wayne (voice)
http://www.asd.com.vn Michael Cera    ...  Robin - Dick Grayson (voice)
http://www.asd.com.vn Rosario Dawson    ...  Batgirl - Barbara Gordon (voice)
http://www.asd.com.vn Jenny Slate    ...  Harley Quinn (voice)
http://www.asd.com.vn Ralph Fiennes    ...  Alfred Pennyworth (voice)