The Last Dance (08/08)

Vũ Điệu Cuối Cùng (08/08)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 19/04/2020

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Bộ phim tài liệu nói về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Michael Jordan    ...  Himself
Dennis Rodman    ...  Himself
Phil Jackson    ...  Himself