The Last Rescue

Cuộc Giải Cứu Cuối Cùng

- Đạo diễn: Eric Colley

- Tác giả kịch bản: Sean Gleaves,Hallie Shepherd

- Ngày phát hành: 01/06/2015

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.1/10

Tóm tắt:

Thế chiến thứ 2: Không lâu sau ngày đổ bộ, ba người lính Mỹ và hai quân y đã lọt vào vòng vây kẻ địch. Họ bắt một tướng lĩnh cấp cao của Đức để làm tù binh nhằm lên kế hoạch tẩu thoát.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Brett Cullen    ...  Captain Beckett
Gilles Marini    ...  Bruno Travert
http://www.asd.com.vn Ryan Merriman    ...  Paratrooper Griggs
Johann Urb    ...  Feldgendarm Hans Graf
Elizabeth Rice    ...  2nd Lt. Nancy Bell