The Lost Bladesman

Quan Vân Trường

- Đạo diễn: Felix Chong / Alan Mak

- Tác giả kịch bản: Felix Chong & Alan Mak

- Ngày phát hành: 28/04/2011

- Thể loại: Võ Thuật, Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Chuyện kể rằng, sau khi thất thế, ba huynh đệ Lưu – Quan – Trương mỗi người mỗi ngả, gia quyến của Lưu Bị đều bị Tào Tháo bắt giữ, Quan Vũ không còn đường chạy đành phải đầu hàng Tào Tháo. Trong thời gian còn ở Tào doanh, Tào Tháo ra sức dụ hàng Quan Vũ nhưng không thành, đành thả ông trở về với Lưu Bị. Trên đường trở về, ông đã vượt qua năm ải và chém sáu tướng giữ cửa.

...

Phân vai

Siu-hou Chin    ...  Yan Liang
http://www.asd.com.vn Alex Fong    ...  Liu Bei
http://www.asd.com.vn Wen Jiang    ...  Cao Cao
http://www.asd.com.vn Andy On    ...  Kong Xiu
http://www.asd.com.vn Donnie Yen    ...  Guan Yu