The Midnight Man

Sát Thủ Nửa Đêm

- Đạo diễn: D.C. Hamilton

- Tác giả kịch bản: D.C. Hamilton,Brinna Kelly

- Ngày phát hành: 01/03/2016

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.2/10

Tóm tắt:

Kể về Grady, một sát thủ bị mắc chứng rối loạn di truyền, và được giao một nhiệm vụ quan trọng....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Vinnie Jones    ...  Pearl
http://www.asd.com.vn Doug Jones    ...  Vick
http://www.asd.com.vn Brent Spiner    ...  Ezekiel
http://www.asd.com.vn William Forsythe    ...  Fairbanks
http://www.asd.com.vn Will Kemp    ...  Grady
Brinna Kelly    ...  Zan