The Outpost

Tiền Đồn

- Đạo diễn: Rod Lurie

- Tác giả kịch bản: Eric Johnson,Paul Tamasy

- Ngày phát hành: 24/06/2020

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Chiến tranh

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.9/10

Tóm tắt:

Một nhóm lính Mỹ chiến đấu chống lại hàng trăm chiến binh Taliban ở Afghanistan....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Scott Eastwood    ...  Staff Sergeant Clint Romesha
Caleb Landry Jones    ...  Specialist Ty Michael Carter
http://www.asd.com.vn Orlando Bloom    ...  1st Lt. Benjamin D. Keating
http://www.asd.com.vn Cory Hardrict    ...  Sergeant Vernon Martin
Milo Gibson    ...  CPT. Robert Yllescas
Jack Kesy    ...  Sgt. Josh Kirk