Phim bộ

The Purge Season 1 (01/10)

Thanh Trừng Phần 1 (01/10)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: James DeMonaco

- Ngày phát hành: 04/09/2018

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Kinh dị, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.2/10

Tóm tắt:

Đặt trong một Hoa Kỳ thay đổi, một số người không liên quan khám phá cách xa họ sẽ đi để tồn tại một đêm mà tất cả các tội phạm là hợp pháp trong 12 giờ....

Phân vai

Colin Woodell    ...  Rick Betancourt
Hannah Emily Anderson    ...  Jenna Betancourt
Jessica Garza    ...  Penelope Guerrero
Gabriel Chavarria    ...  Miguel Guerrero