Phim bộ

The Purge Season 1 (10/10)

Thanh Trừng Phần 1 (10/10)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: James DeMonaco

- Ngày phát hành: 04/09/2018

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Kinh dị, Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.2/10

Tóm tắt:

Đặt trong một Hoa Kỳ thay đổi, một số người không liên quan khám phá cách xa họ sẽ đi để tồn tại một đêm mà tất cả các tội phạm là hợp pháp trong 12 giờ....

Phân vai

Colin Woodell    ...  Rick Betancourt
Hannah Emily Anderson    ...  Jenna Betancourt
Jessica Garza    ...  Penelope Guerrero
Gabriel Chavarria    ...  Miguel Guerrero